Miniszteri kitűntetések az erdész szakmának

Erdészeket tüntetett ki Fazekas Sándor
miniszter

Forrás: (ForestPress)

A vidékfejlesztési miniszter az
Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Budapesten, a
Hagyományok Háza Színháztermében erdészeket is kitüntetett.
 Fazekas Sándor miniszter 

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adta át:

dr. Bondor Antal, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet professor emeritusa részére,
a magyar erdők szolgálatában végzett hat évtizedes munkássága elismeréseként,
80. születésnapja alkalmából,

Luzsi József, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége elnöke részére,
a magyar magánerdő gazdálkodás fejlesztése érdekében végzett munkája,  a
kapcsolódó jogszabályok, és a vidékfejlesztés erdészeti jogcímeinek
előkészítése során kifejtett tevékenysége elismeréseként,

dr. Somogyi Zoltán, az Erdészeti Tudományos Intézet tudományos
igazgatója részére, a magyar nemzeti erdészeti kutatás területén végzett
munkája elismeréseként,

Vass Sándor, a Délalföldi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója részére,
az erdő- és vadgazdálkodás területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai
munkájáért, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás összhangjának
megteremtéséért, a természeti értékek védelméért végzett munkája
elismeréseként,


a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át:

dr. Zoltán Attila, a Nimród Vadászújság főszerkesztője részére,
a magyar természeti értékek és a magyar vadászati örökség védelme, a vadászati
kultúra és irodalom fejlesztése, hírnevének megőrzése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként.

a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át:

Homoki-Nagy István, az Ipoly Erdő Zrt. Királyréti Erdészet nyugalmazott
kerületvezető erdésze részére,
erdő- és vadgazdálkodási területen hosszú időn át végzett munkája, a természeti
értékek védelme érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

az Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adományozta:

Dr. Jereb Ottónak, a soproni Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium
nyugalmazott tanárának,
az erdészeti szakoktatás területén végzett hat és fél évtizedes munkájáért,

Dr. Kondor Antalnak, a soproni Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium
nyugalmazott tanárának,
az erdőgazdálkodás és az erdőfelújítás területén hosszú időn át végzett munkájáért,

Dr. Mollay Jánosnénak, a soproni Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott
erdőmérnökének,
a Sopron környéki erdőkben végzett munkájáért,

az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést adományozta:

Deák Istvánnak, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati
Zrt. nyugalmazott igazgatójának,szakmai és közéleti tevékenységéért,

az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozta:


Halász Gábor
nak, az Országos Erdészeti Egyesület Erdőrendezési Szakosztálya
vezetőjének,
az erdők ügye érdekében végzett szakmai és társadalmi munkájáért,

Dr. Pethő Józsefnek, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. nyugalmazott
vezérigazgatójának,
szakmai és közéleti tevékenységéért,

Steiner Józsefnek, a volt Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága
nyugalmazott igazgatójának, az erdővagyon, az erdő értékeinek megőrzése érdekében végzett munkájáért.

Miniszter Elismerő Oklevelet adományozott:

Szalai Károlynak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és
Vadászati Főosztálya erdészeti referensének, a fenntartható erdőgazdálkodás keretfeltételeinek kidolgozása területén végzett
munkájáért